Producent

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co KG

Coro­plast Tape opra­co­wuje i pro­du­kuje zaa­wan­so­wane roz­wią­za­nia kle­jące do szero­kiego zak­resu zasto­so­wań, zarówno kle­je­nia i uszc­zel­nia­nia, moco­wa­nia i łąc­ze­nia, jak i izo­lacji i ochrony.

W dzied­zi­nie izo­lacji tech­nicz­nych ofe­rują głów­nie alu­mi­ni­owe taśmy samo­przylepne do różnych zasto­so­wań, czy to bari­ery prze­ciw­wil­go­ciowe i paroi­zo­la­cy­jne do kanałów wen­tyl­a­cy­jnych i rur, czy też do uszc­zel­nia­nia połąc­zeń między mate­riałami izo­la­cy­jnymi. Jako taśma samo­przylepna z czy­stego alu­mi­nium mogą być nawet sto­so­wane do ochrony prze­ciw­poża­rowej.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.