Producent

Alujet GmbH

Od momentu założe­nia w 1978 roku, ALUJET GmbH roz­wija nowe moż­li­wości w dzied­zi­nie akces­o­riów izo­la­cy­jnych.

Ofe­ruje szeroką gamę pro­duk­tów i roz­wią­zań sys­te­mo­wych w post­aci spec­jal­nych folii i zaa­wan­so­wanych tech­no­lo­gicz­nie pro­duk­tów kle­ją­cych do dachów spad­zis­tych, dachów płas­kich, fasad, jas­trychów / podłóg, kon­struk­cji sko­ru­po­wych, suchej zabu­dowy i usług budow­lanych.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.