Lokalizacje
Lokalizacje

Nie musisz nas szu­kać.
Znajd­ziemy cię.

Dzięki nas­zym 9 loka­li­zac­jom w Niemc­zech i 3 loka­li­zac­jom w Aus­trii jes­teśmy do Two­jej dys­po­zy­cji każ­dego dnia. Nas­zych ponad 90 pra­cow­ni­ków chęt­nie Ci pomoże.

Ogólne

9 lokalizacji

w Niemc­zech

3 lokalizacje

Klej w Aus­trii

Nasze lokalizacje w Niemczech

Oddział w Berlinie

Zarządzanie

Nico Beulshausen

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:00 – 17:00
Piątek
06:00 – 15:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca

Oddział Chemnitz

Zarządzanie

Tilo Pietzsch

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 16:30
Piątek
06:30 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca

Oddział we Freiburgu

Zarządzanie

Björn Kopmann

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 16:30
Piątek
06:30 – 15:30
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca
Nasi stażyści

Oddział Karlsruhe

Zarządzanie

Manuel Knobel & Torsten Schroff

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
07:00 – 17:00
Piątek
07:00 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca
Nasi stażyści

Oddział Górna Szwabia

Zarządzanie

Almut Kierstein

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
po uzgodnieniu
Piątek
po uzgodnieniu
Osoba do kontaktu
Zarządzanie

Oddział Reutlingen

Zarządzanie

Kevin Krüger

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 17:00
Piątek
06:30 – 15:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca
Nasi stażyści

Oddział w Stuttgarcie

Zarządzanie

Jörg Obenland

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:00 – 17:00
Piątek
06:00 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Kierowca

Oddział Ulm

Zarządzanie

Stefan Reese

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 17:00
Piątek
06:30 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca

Administracja Reutlingen

Osoba do kontaktu
Dyrektor zarządzający
Księgowość
Zakupy
Handel elektroniczny i media społecznościowe
Nasi stażyści

Nasze lokalizacje w Austrii

Oddział w Górnej Austrii

Zarządzanie obozem

Marc Weidenholzer

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
07:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Piątek
07:00 – 12:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie obozem
Magazynier i kierowca

Oddział Styria

Zarządzanie obozem

Sigrid Rauschenberg

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Piątek
06:30 – 13:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie obozem
Obsługa klienta
Magazyn i logistyka
Christoph Blatnik

Kie­rowca i maga­zy­nier

Telefon: +43 316 294299

Oddział w Wiedniu

Zarządzanie

Andreas Potocnik

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 12:00
12:30 – 17:00
Piątek
06:30 – 14:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa klienta
Usługa wewnętrzna
Magazyn i logistyka