Fabrikant

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co KG

Coro­plast Tape ont­wik­kelt en pro­du­ceert geavan­ceerde klee­f­o­plos­sin­gen voor een breed scala aan toe­pas­sin­gen, of het nu gaat om hech­ten en afdich­ten, beves­ti­gen en ver­bin­den of iso­le­ren en bescher­men.

Op het gebied van tech­ni­sche iso­la­tie bie­den ze voor­na­me­lijk alu­mi­nium kleef­ban­den voor ver­schil­lende toe­pas­sin­gen, of het nu gaat om vocht- en damp­scher­men voor ven­ti­la­tie­ka­na­len en lei­din­gen of om het afdich­ten van naden tus­sen iso­la­tie­ma­te­ria­len. En als puur alu­mi­nium plak­band kun­nen ze zelfs wor­den gebruikt voor brand­be­vei­liging.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.