Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Nasz zespół z przy­jem­nością pomoże Ci w każ­dej chwili tele­fo­nicz­nie, e‑mailem lub za poś­red­nict­wem nas­zego for­mu­larza online.

Nasze lokalizacje w Niemczech

Oddział w Berlinie

Zarządzanie

Nico Beulshausen

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:00 – 17:00
Piątek
06:00 – 15:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca

Oddział Chemnitz

Zarządzanie

Tilo Pietzsch

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 16:30
Piątek
06:30 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca

Oddział we Freiburgu

Zarządzanie

Björn Kopmann

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 16:30
Piątek
06:30 – 15:30
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca
Nasi stażyści

Oddział Hagen

D- Hagen

<strong>Zarządzanie</strong>

Mohamed Lagmouchi

<strong>Godziny otwarcia biura</strong>

Od poniedziałku do czwartku
07:30 – 16:00
Piątek
07:00 – 15:30
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Krajowy serwis terenowy
Brak wyni­ków.
Usługa wewnętrzna
Brak wyni­ków.
Eksport i logistyka
Brak wyni­ków.

Oddział Karlsruhe

Zarządzanie

Manuel Knobel & Torsten Schroff

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
07:00 – 17:00
Piątek
07:00 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca
Nasi stażyści

Oddział Górna Szwabia

Zarządzanie

Almut Kierstein

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
po uzgodnieniu
Piątek
po uzgodnieniu
Osoba do kontaktu
Zarządzanie

Oddział Reutlingen

Zarządzanie

Kevin Krüger

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 17:00
Piątek
06:30 – 15:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca
Nasi stażyści

Oddział w Stuttgarcie

Zarządzanie

Jörg Obenland

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:00 – 17:00
Piątek
06:00 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Kierowca

Oddział Ulm

Zarządzanie

Stefan Reese

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 17:00
Piątek
06:30 – 16:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa w terenie
Usługa wewnętrzna
Magazyn
Kierowca

Administracja Reutlingen

Osoba do kontaktu
Dyrektor zarządzający
Księgowość
Zakupy
Handel elektroniczny i media społecznościowe
Nasi stażyści

Nasze lokalizacje w Austrii

Oddział w Górnej Austrii

Zarządzanie obozem

Marc Weidenholzer

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
07:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Piątek
07:00 – 12:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie obozem
Magazynier i kierowca

Oddział Styria

Zarządzanie obozem

Sigrid Rauschenberg

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:00 – 12:00
12:30 – 16:00
Piątek
06:30 – 13:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie obozem
Obsługa klienta
Magazyn i logistyka
Christoph Blatnik

Kie­rowca i maga­zy­nier

Telefon: +43 316 294299

Oddział w Wiedniu

Zarządzanie

Andreas Potocnik

Godziny otwarcia biura

Od poniedziałku do czwartku
06:30 – 12:00
12:30 – 17:00
Piątek
06:30 – 14:00
Osoba do kontaktu
Zarządzanie
Obsługa klienta
Usługa wewnętrzna
Magazyn i logistyka

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza online

Odpo­wiemy w ciągu jed­n­ego dnia roboc­zego!

Firma
Wypeł­nij to pole
Imię *
Wypeł­nij to pole
Nazwisko *
Wypeł­nij to pole
Adres e‑mail *
Proszę wpi­sać pra­wi­dłowy adres e‑mail.
Numer tele­fonu
Wypeł­nij to pole
Wia­do­mość / żąda­nie
Wypeł­nij to pole
You need to agree with the terms to pro­ceed