Fabrikant

isoskin
Iso­s­kin is het resultaat van de samen­werk­ing en jaren­lange erva­ring van 4 Lim­burgse onder­ne­mers. Je bekle­dings­sys­te­men kun­nen wor­den gebruikt voor…
Mehr lesen
IKO insulations BV
IKO Ener­therm is een bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van hoog­waar­dige iso­la­tie­pla­ten op basis van poly­iso­cya­nuraat (PIR). Deze…
Mehr lesen
L’ISOLANTE K‑FLEX GmbH
K‑Flex is een bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van iso­la­tie­ma­te­ria­len, in het bij­zon­der elas­to­mere iso­la­tie. Deze mate­ria­len wor­den…
Mehr lesen
Goebel GmbH
Als een van de too­na­an­ge­vende lever­an­ciers van inno­va­tieve beves­ti­gings­oplos­sin­gen biedt Goe­bel GmbH pro­duc­ten voor duurzame en duurzame beves­ti­gin­gen.
Mehr lesen
JOMA DÄMMSTOFFWERK GMBH
JOMA Dämm­stoff­werk GmbH, geves­tigd in Holz­günz, is een van de too­na­an­ge­vende lever­an­ciers van hoog­waar­dige iso­la­tie­ma­te­ria­len voor duurzaam en ener­gie­be­s­pa­rend bou­wen.…
Mehr lesen