Fabrikant

L’ISOLANTE K‑FLEX GmbH

K‑Flex is een bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van iso­la­tie­ma­te­ria­len, in het bij­zon­der elas­to­mere iso­la­tie. Deze mate­ria­len wor­den gebruikt in een breed scala aan toe­pas­sin­gen, van ver­warm­ing, ven­ti­la­tie en air­con­di­tio­ning (HVAC) tot indus­triële en scheepstoe­pas­sin­gen. Het bedrijf pro­du­ceert een reeks pro­duc­ten, waa­ron­der lei­din­giso­la­tie, pla­ten en zelf­kle­vende tapes.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.