Fabrikant

isoskin

Iso­s­kin is het resultaat van de samen­werk­ing en jaren­lange erva­ring van 4 Lim­burgse onder­ne­mers.

Je bekle­dings­sys­te­men kun­nen wor­den gebruikt voor alle geï­so­leerde lei­din­gen, kana­len en appa­ra­tuur. Het pro­ductas­sor­ti­ment strekt zich uit van afval­wa­ter en sani­taire lei­din­gen tot bui­zen en lei­din­gen voor ver­warm­ing, ven­ti­la­tie en air­con­di­tio­ning­tech­no­lo­gie en een breed scala aan indus­triële toe­pas­sin­gen. Iso­s­kin pro­duc­ten vol­doen aan de strenge Euro­pese norm voor brand­be­vei­liging.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.