Fabrikant

JOMA DÄMMSTOFFWERK GMBH

JOMA Dämm­stoff­werk GmbH, geves­tigd in Holz­günz, is een van de too­na­an­ge­vende lever­an­ciers van hoog­waar­dige iso­la­tie­ma­te­ria­len voor duurzaam en ener­gie­be­s­pa­rend bou­wen. De pro­duc­ten omvat­ten iso­la­tie­pla­ten en iso­la­tie­ma­te­ria­len voor het iso­le­ren van gevels, EPS ther­mi­sche iso­la­tie en akoes­ti­sche iso­la­tie. JOMA Dämm­stoff­werk GmbH werd opge­richt in 1956 en maakt deel uit van de mid­del­grote Mang bedrij­ven­groep.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.