Fabrikant

IKO insulations BV

IKO Ener­therm is een bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van hoog­waar­dige iso­la­tie­pla­ten op basis van poly­iso­cya­nuraat (PIR). Deze pla­ten staan bekend om hun superi­eure ther­mi­sche pre­sta­ties, duurzaam­heid en lage gewicht in ver­ge­li­jking met veel andere iso­la­tie­ma­te­ria­len.

De iso­la­tie­pla­ten van het bedrijf wor­den gebruikt in een groot aan­tal toe­pas­sin­gen, waa­ron­der dak‑, muur- en vloer­iso­la­tie. De iso­la­tie­pla­ten op basis van PIR bie­den een hoge ther­mi­sche weer­stand in com­bi­na­tie met een laag gewicht, waar­door ze een favoriete keuze zijn voor veel bouw­pro­jec­ten.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.