Fabrikant

Alujet GmbH

Sinds de opricht­ing in 1978 ont­wik­kelt ALUJET GmbH nieuwe moge­l­ijk­he­den op het gebied van iso­la­tie­ac­ces­soires.

Het biedt een breed scala aan pro­­duct- en sys­tee­mo­plos­sin­gen in de vorm van spe­ciale folies en high­tech kleef­pro­duc­ten voor hel­lende daken, platte daken, gevels, dek­v­loe­ren, ruw­bouw, gips­kar­ton­bouw en bouw­kun­dige diens­ten.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.