Fabrikant

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Iso­ver maakt deel uit van de Saint-Gobain Groep en is een van ’s werelds grootste fabri­kan­ten van iso­la­tie­ma­te­ria­len. Het bedrijf pro­du­ceert een breed assor­ti­ment iso­la­tie­ma­te­ria­len voor ther­mi­sche, akoes­ti­sche en brand­be­vei­liging.

Iso­ver pro­du­ceert voor­na­me­lijk iso­la­tie­ma­te­ria­len van glas­wol, rots­wol en ULTIMATE, die wor­den gebruikt in ver­schil­lende gebie­den van de bou­w­in­dus­trie.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.