Fabrikant

Kaimann GmbH

Kai­mann is een bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van elas­to­mere tech­ni­sche iso­la­tie­ma­te­ria­len. De belan­gri­jkste pro­duc­ten zijn fle­xi­bele elas­to­mere schu­i­men, die voor­na­me­lijk wor­den gebruikt om koel‑, kli­­maa­t­­re­­gel­ings- en ver­warming­ssys­te­men te iso­le­ren.

Kai­mann biedt een breed assor­ti­ment pro­duc­ten voor ver­schil­lende toe­pas­sin­gen, waa­ron­der koel­ing en air­con­di­tio­ning, ver­warm­ing, sani­tair en brand­be­vei­liging.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.