Fabrikant

Flamro Brandschutz Vertriebs GmbH

Flamro is een bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van brand­be­vei­ligings­pro­duc­ten.

Ze bie­den een breed assor­ti­ment brand­be­vei­ligings­pro­duc­ten, waa­ron­der afdicht­in­gen, mof­fen, brand­we­rende mor­tel, brand­we­rende coa­tings en andere gespe­cia­li­se­erde oplos­sin­gen.

Flamro’s pro­duc­ten wor­den gebruikt in ver­schil­lende bouw- en indus­triële toe­pas­sin­gen om ervoor te zor­gen dat gebou­wen en instal­la­ties vol­doen aan de brand­vei­lig­heids­vo­or­schrif­ten.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.