Fabrikant

Paroc GmbH

Paroc is een bedrijf dat gespe­cia­li­se­erd is in de pro­duc­tie van steen­wol­iso­la­tie­pro­duc­ten. Steen­wol, ook bekend als mine­rale wol, wordt gema­akt van vul­ka­nisch geste­ente en biedt zowel ther­mi­sche als akoes­ti­sche iso­la­­tie-eigenschap­­pen. Paroc-pro­­duc­­ten wor­den gebruikt in een breed scala aan toe­pas­sin­gen, waa­ron­der gebou­wen, sche­pen, pij­p­lei­din­gen en indus­triële instal­la­ties.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sete­tur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.