Fabrikant

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Rock­wool is een inter­na­tio­nale lei­der in de pro­duc­tie van steen­wol­iso­la­tie­ma­te­ria­len.

Het bedrijf pro­du­ceert iso­la­tie­ma­te­ria­len van steen­wol die gebruikt kun­nen wor­den voor zowel ther­mi­sche als akoes­ti­sche iso­la­tie. Deze pro­duc­ten zijn ook brand­we­rend en kun­nen bijd­ra­gen aan brand­we­rende iso­la­tie.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.