Fabrikant

Armacell GmbH

Arm­acell is wereld­wijd markt­leider in fle­xi­bele schu­i­men voor de iso­la­tie van verwarmings‑, ventilatie‑, air­­con­­di­­tio­­ning- en koel­sys­te­men. Het bedrijf heeft zich ook op andere gebie­den van de markt voor tech­nisch schuim geves­tigd.

Arm­acell staat bekend om zijn hoog­waar­dige elas­to­mere iso­la­tie­ma­te­ria­len, die vaak wor­den gebruikt in tech­ni­sche iso­la­tie om ener­gie­ver­lie­zen te beper­ken en con­den­sa­tie te voor­ko­men. Een bekend pro­duct is Arma­Flex, een fle­xi­bel iso­la­tie­ma­te­riaal.

Lorem Ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, con­setur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem­por invidunt.